ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί; ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ-ΡΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

1Α. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

1Β. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ (1)

2. 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

3. 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

5Α. NETIQUETTE (2)

5Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (1)

5Γ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (1)

6Α. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ 1

6Β. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ 2

6Γ. QUIZ 1

6Γ. QUIZ 2

6Γ. QUIZ 3

7. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

9A. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

9Β. QUIZ