12/11/2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΥΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧ ΕΤΟΣ 2023-2024

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2022 – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ password

Από αύριο Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 θα ενεργοποιηθούν τα password για την υποβολή ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΔΕΛΤΙΟΥ για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ για την εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ. 

Χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Υποψηφίου και το password που θα ενεργοποιηθεί από αύριο, θα μπορείτε να προχωρήσετε αρχικά στην επεξεργασία και κατόπιν στην οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, μετά την ανακοίνωση των βαθμών των Πανελληνίων και σύμφωνα με νεώτερες οδηγίες, με την έκδοση νέας εγκυκλίου.