Το 4ο ΓΕΛ Κορίνθου είναι μία (αστική) σχολική μονάδα μη συστεγαζόμενη στην οποία φοιτούν 230-240 μαθητές/-τριες ανά έτος.Η κτριακή της υποδομή είναι πολύ ικανοποιητική, αφού εκτός των σχολικών αιθουσών διαθέτει τρία εργαστήρια (πληροφορικής και φυσικών επιστημών), αίθουσα πολυμέσων και αμφιθέατρο, δύο προαύλειους χώρους καθώς και γήπεδα μπάσκετ και βόλευ. Στελεχώνεται κυρίως με μόνιμους εκπαιδευτικούς η πλειοψηφία των οποίων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και υπηρετούν επί πολλά χρόνια στο σχολείο, ενώ οι αναπληρωτές αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό των διδασκόντων ανά έτος.Ο μαθητικός πληθυσμός προέρχεται κυρίως από τα μέσα-ανώτερα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά στρώματα της πόλης  και  είναι κυρίως ημεδαποί.Τα τελευταία χρόνια στο σχολείο φοιτούν και παιδιά από το Χαμόγελο του παιδιού.