ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2023

_4ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ